#02403
Bánchnoic Éireann Ó
(The Fair Hills Of Ireland Ó) video
#642 YouTube video by quickaccent2006
©2009 ~ Used with permission ~

Beir beannacht ó m’chroí go tír na hÉireann
Bánchnoic Éireann Ó
Chun a maireann de shíolra Ír agus Éibhir
Ar bhánchnoic Éireann Ó
An áit úd ‘narb’ aoibhinn binn-ghuth éan
Mar shámh-chruit chaoin ag caoineadh Gael
‘Sé mo chás a bheith míle, míle i gcéin
Ó bhánchnoic Éireann Ó

Ní fheicim a gcóraid ag gabháil sa taobh seo
Ar bhánchnoic Éireann Ó
Is ní fheicim a mbólacht á dtreorú chun féir ann
Ar bhánchnoic Éireann Ó
Ach bárca dá seoladh le forneart gaoth
Agus farraigí móra go deo lena dtaobh
Go bhfágathar fós mé i m’chóige féin
Ar bhánchnoic Éireann Ó

Scaipeann an drúcht ar gheamhar agus féar ann
Ar bhánchnoic Éireann Ó
Is tágaid ann úlla cúmhra ar ghéagaibh
Ar bhánchnoic Éireann Ó
Biolar agus samhadh i ngleanntaibh ceoigh
Is na srutha sa tSamhradh ag labhairt ar nóin
Agus uisce na Siúire ag brúcht ina shóghaidh
Ar bhánchnoic Éireann Ó

####.... Le Donncha Rua Mac Conamara, Éire [1715-1810] ....####

The video above features a variant arranged and recorded by Ryan's Fancy (Irish Love Songs, trk#9, 1982, Boot Records, Mississauga, Ontario).

See more songs by Ryan's Fancy.

~ Irish lyrics and translation provided by Anne Cooke's Home Page. ~

The Fair Hills of Ireland Ó

Take a blessing from my heart to the land of Ireland
The fair hills of Ireland Ó
And to those alive of the seed of Éiriú and Heber
The fair hills of Ireland Ó
In that place where delightful were sweet voices of birds
Like the tranquil gentle harp lamenting the Irish
My sorrow to be miles and miles away
From the fair hills of Ireland Ó

I don't see their herds going along this way
On the fair hills of Ireland Ó
And I don't see their cattle being guided to graze there
On the fair hills of Ireland Ó
But ships being driven by violent winds
With high seas forever at their sides
May I be left in my own province yet
On the fair hills of Ireland Ó

The dew is scattered on cornfield and grass
On the fair hills of Ireland Ó
And fragrant apples grow on boughs there
On the fair hills of Ireland Ó
There is cress and sorrel in hazy glens
And streams in summer speaking at noon
And the Suir's water swelling into whirlpools
By the fair hills of Ireland Ó

####.... Le Donncha Rua of County Clare, Ireland [1715-1810] ....####

line

Index Page
GEST Songs Of Newfoundland And Labradorline

~ Copyright Info ~

~ Privacy Policy ~

Confirm Valid XHTML 1.0 Transitional Here